cropped-cropped-Logo-SUPfunZeewolde.png

Algemene voorwaarden

Om iedereen veilig te laten suppen dient bij het huren van de verhuurmaterialen aan het volgende te worden voldaan:

  • Een zwemdiploma (A) is een must voor zowel huur van een SUP board als deelname aan een les
  • Annuleren van een SUP les tenminste één week voor aanvang van de les geeft de deelnemer recht op een vervangend voucher voor SUP huur met een geldigheid van één maand
  • Verhuur zonder begeleiding is mogelijk vanaf 16 jaar. Onder de zestien is een volwassen begeleider noodzakelijk
  • Huren van een SUP board en deelnemen aan een SUPles is geheel voor eigen risico. Je vrijwaart SUPfun voor iedere vorm van letsel aan jezelf of anderen of schade van welke aard dan ook die ontstaat tijdens de huur- of lesperiode
  • SUPfun is niet aansprakelijk bij schade van welke aard dan ook door gezondheidsproblemen van de huurder/deelnemer
  • SUPfun zorgt ervoor dat het materiaal in goede staat verkeert
  • Indien de huurder veranderingen aanbrengt op de materialen, dienen deze geheel te worden vergoed door de huurder
  • Bij schade aan het materiaal tijdens huur of lessen dient het SUP board en/of ander materiaal volledig te worden vergoed door de huurder/deelnemer
  • Verdwenen of gestolen verhuurmateriaal dient volledig te worden vergoed door de huurder
  • Indien het verhuurmateriaal te laat (min. 10 min) wordt ingeleverd dan de afgesproken huurperiode, is SUPfun genoodzaakt om
   hier een uur extra aan verhuurkosten voor in rekening te brengen
  • De huurder verklaart de gemeentelijke regels en fatsoensnormen in acht te nemen tijdens het suppen (o.a. zeilboten hebben voorrang en plaatsen waar het verboden is om te suppen dienen vermeden te worden)
  • De huurder verklaart respectvol met de natuur om te gaan
  • Het nuttigen van alcohol of drugs tijdens of vóór de huurperiode of les is niet toegestaan
  • SUPfun is te allen tijde gemachtigd om door slechte weersomstandigheden de verhuur of SUP les te annuleren (en/of te herplannen)
  • Foto’s gemaakt tijdens aangeboden lessen of andere groepsactiviteiten kunnen worden geplaatst op de social media kanalen of website van SUPfun. Bij bezwaar kan dat kenbaar gemaakt worden
  • De huurder verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden en dient hiervoor te tekenen bij de afgifte van de verhuurmaterialen. Voor deelname aan lessen worden de voorwaarden ter kennisgeving gemaild en hoeven dan niet ondertekend te worden